Rozpoczęto wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu takiej pomocy finansowej. To oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, by  zgodnie z procedurami,  ARiMR rozpoczęła realizację tych płatności od 17 października 2011 r.

W tym roku o płatności ONW ubiega się 728 tys. rolników, a łączna powierzchnia terenów objętych tymi dopłatami wynosi blisko 6,8 miliona ha. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczy na takie wsparcie około 1,3 miliarda zł.

Stawki dopłat do obszarów objętych wsparciem ONW są zróżnicowane w zależności od położenia terenu:

* strefa nizinna I - 179 zł/ha

* strefa nizinna II - 264 zł/ha

* ze specyficznymi utrudnieniami - 264 zł/ha

* strefa górska - 320 zł/ha.

Maksymalna powierzchnia, która może być objęta dopłatami ONW wynosi 300 ha, przy czym wsparcie w pełnej wysokości przyznawane jest do 50 hektarów.

Jeżeli powierzchnia działek rolnych lub ich części, zgłoszona przez rolnika do dopłat ONW przekracza 50 ha, wtedy stawki płatności są redukowane według następującego schematu:

    * powyżej 50 ha do 100 ha - 50% stawki podstawowej;

    * powyżej 100 ha do 300 ha - 25% stawki podstawowej.

W ramach poszczególnych stref pomocą finansową ONW objęta jest powierzchnia:

* strefa nizinna I - 4 940 824 ha

* strefa nizinna II - 1 452 058  ha

* ze specyficznymi utrudnieniami - 279 046  ha

* strefa górska - 120 020  ha.