Od 2010 r. systematycznie zwiększa się liczba kontroli w gospodarstwach w Lubelskiem, przeprowadzonych bezpośrednio w terenie przez inspektorów lubelskiego oddziału ARiMR. W 2010 r. skontrolowano ok. 8,5 tys. gospodarstw, w 2011 - 9,7 tys. a w 2012 - 10,5 tys. Ponadto część kontroli wykonują także na zlecenie ARiMR firmy zewnętrzne.

- Jesteśmy dużym województwem, dość mocno rozdrobnionym i stąd duża ilość kontroli - powiedział w czwartek na konferencji prasowej za-ca dyrektora lubelskiego oddziału ARiMR Andrzej Maj.

Najwięcej kontroli dotyczy gospodarstw, których właściciele pobierają dopłaty bezpośrednie lub dopłaty z programów rolno - środowiskowych (uwzględniających przy uprawie specjalne formy działania, mające na celu ochronę środowiska, np. zagrożone gatunki ptaków).

Kontrolerzy sprawdzają m.in. zgodność prowadzonych upraw i wielkość areału z tymi zadeklarowanymi przez rolnika, a także dokumentację dotyczącą prowadzenia danego gospodarstwa, np. wykonywanych określonych prac, stosowania środków ochrony roślin.

Statystyki pokazują, że choć kontroli jest więcej, to maleje liczba stwierdzanych uchybień i nieprawidłowości. W zakresie dopłat obszarowych w roku 2010 w 85 proc. skontrolowanych gospodarstw nie stwierdzono nieprawidłowości, a w roku 2011 takich gospodarstw było już 87 proc.

W gospodarstwach korzystających z programów rolno - środowiskowych w 2010 r. w prawie 66 proc. nie stwierdzono nieprawidłowości, a w 18 proc. gospodarstw uchybienia były niewielkie, nieskutkujące sankcjami. W roku 2011 - nieprawidłowości nie było w 73 proc. skontrolowanych gospodarstw, a niewielkie uchybienia stwierdzono w 15 proc. gospodarstw.

- Świadomość beneficjentów wzrasta i rolnicy pilnują porządku w gospodarstwach rolnych - powiedział kierownik Biura Kontroli na Miejscu ARiMR w Lublinie Włodzimierz Kołton.

Najczęstsze uchybienia rolników dotyczą powierzchni działek deklarowanych we wnioskach o dopłaty, np. zawyżania ich areału. W przypadku, gdy różnica pomiędzy powierzchnią deklarowaną a faktycznie stwierdzoną przekracza 20 proc., Agencja odmawia płatności.

W woj. lubelskim jest ok. ćwierć miliona gospodarstw rolnych. W 2012 r. średnia wielkość gospodarstwa wynosiła tu 7,45 ha.