Rolnicy będą mogli otrzymać refundację po złożeniu stosownego wniosku do powiatowego urzędu pracy. W takim wniosku konieczne jest określenie liczby stanowisk pracy, źródeł ich finansowania, a także kwoty ewentualnej refundacji. Ponadto należy podać formę zabezpieczenia zwrotu refundacji. Może być nią np. blokada rachunku bankowego, gwarancja bankowa etc. Bardzo ważnym elementem przy podpisywaniu umowy o refundację jest zagwarantowanie zatrudnienia bezrobotnego na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze godzin - czytamy w dzienniku.

Urząd pracy wypłaci rolnikowi refundację jeśli złoży on rozliczenie i udokumentuje poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia bezrobotnego koszty wyposażenia stanowiska pracy.