Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski ARiMR będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Redakcja farmer.pl zapytała w Biurze Prasowym Agencji, jak przebiega nabór wniosków w ramach naboru "Modernizacja gospodarstw rolnych", ile wniosków dotychczas złożono, na jaką kwotę i które obszary cieszą się największym zainteresowaniem. 

- W ramach bieżącego naboru na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” do 19 lipca 2021 r. złożono 157 wniosków na ponad 30,2 mln zł. Należy zaznaczyć, że o tę formę wsparcia można ubiegać jeszcze przez miesiąc, tj. do 19 sierpnia br.- poinformowało w odpowiedzi Biuro Prasowe ARiMR.

- Największym zainteresowaniem wśród wnioskujących cieszy się obszar związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D). W związku z trwającą weryfikacją dokumentów jest za wcześnie na podanie informacji, na jakie konkretnie inwestycje rolnicy chcą uzyskać wparcie finansowe - dodano.

Wychodzi więc na to, że rolnicy nie są - jak dotychczas - specjalnie zainteresowani inwestycjami w rozwój produkcji zwierzęcej (obszary A-B-C) ani inwestowaniem w nawadnianie w gospodarstwie.

Redakcja farmer.pl przesłała też do Biura Prasowego ARiMR pytanie naszego czytelnika: - Czy jeśli brałem już w tej Modernizacji 2014-2020 200 tys. zł na maszyny 3 lata temu, to jeśli teraz bym chciał złożyć wniosek na zwierzęta to dostane tą kwotę 500 tys. zł, czy będzie już pomniejszona o te 200 tys. zł co wziąłem kiedyś?”

Odpowiedź Agencji jest następująca: - Jeśli rolnik otrzymał na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020 wsparcie w wysokości 200 tys. zł, w obecnym naborze przysługuje mu możliwość ubiegania się o maksymalnie 300 tys. zł dofinansowania.