Stan dróg lokalnych wymaga zwiększenia na nie nakładów.

- Komisja odrzuciła poprawki niemające uzasadnienia merytorycznego, bo środki na wskazane w poprawkach cele zostały zaplanowane w budżecie w odpowiedniej wysokości – tak poseł sprawozdawca Dariusz Rosati uzasadniał odrzucenie przez Komisję Finansów poprawek do ustawy budżetowej na 2014 r. - Dotyczy to m.in. rezerwy celowej w pozycji 70: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”, gdzie na program zabezpieczono 250 mln zł w budżecie (…) – stwierdził Rosati.

Na ograniczenie środków na budowę dróg zwróciła uwagę poseł PSL Genowefa Tokarska, odnosząc się do projektu budżetu na 2014 r.:

- Z wielką determinacją po raz kolejny zwracam uwagę na drastycznie okrojony „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”. Ograniczenie środków przeznaczanych na ten program tuż przed przedłożeniem Wysokiej Izbie projektu budżetu na 2014 r. jest zagadnieniem, którego nie można zaakceptować. Kwota na ten program wieloletni, zmniejszona z 1 mld zł do 250 mln zł, na zadania, które zostały w pełni przygotowane do realizacji przez samorządy powiatowe i gminne, musi ulec zmianie.

Poseł Romuald Ajchler domagał się przyjęcia poprawki przewidującej większe środki na drogi na wsi:

- Przyjęcie tej poprawki daje szansę, że pan minister Kalemba spełni obietnice i będzie mógł rozpocząć budowę dróg wiejskich, a więc do autostrad, do dróg ekspresowych będzie czym dojechać. Zresztą byłoby to rozpoczęcie programu budowy dróg wiejskich, chyba że pan minister i rząd mają inny program i pójdzie on w tym kierunku, że wreszcie na wsi zacznie się budować drogi i remontować te, które są bardzo zniszczone. Chcę poinformować Wysoką Izbę, że jeśli w takim tempie pójdzie dewastacja, to rolnicy za parę lat będą wynosić płody rolne na plecach.

- Przyjęcie tej poprawki zagraża stabilności finansów publicznych, ponieważ ogranicza koszty obsługi długu i może stworzyć takie ryzyko. Natomiast rząd pracuje nad rozwiązaniami, które zasilą finansowanie dróg lokalnych – odpowiedziała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Sejm poprawkę odrzucił.