– Warto złożyć je w terminie. Rolnicy, którzy się spóźnią, nie otrzymają pełnej kwoty dopłat – przypomina rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

Do złożenia wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe pozostało więc niewiele ponad dwa tygodnie. "W przypadku wniosków złożonych po 15 maja przyznawane dopłaty będą pomniejszane o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia" - podaje agencja.

Jak przypomina ARiMR, "w tegorocznej wersji aplikacji eWniosekPlus wprowadzono szereg ułatwień i podpowiedzi. Ulepszenia są wynikiem doświadczeń kampanii 2018 i uwag zgłaszanych przez beneficjentów. Dzięki wprowadzonym zmianom aplikacja stała się bardziej intuicyjna. Do najważniejszych udogodnień należy m.in. wyświetlanie komunikatów sygnalizujących błędy popełnione w trakcie wypełniania wniosku czy rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi.

Dzięki aplikacji eWniosekPlus wnioski o dopłaty można składać wygodnie przez internet. Jeśli rolnicy nie mają do niego dostępu, mogą zgłosić się do biur powiatowych ARiMR, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe. Po pomoc w wypełnianiu wniosków można udać się do ośrodków doradztwa rolniczego".

Rok temu do 25 kwietnia wpłynęło 700 tys. wniosków (273,2 tys. wniosków za pośrednictwem Internetu oraz 431 tys. oświadczeń o braku zmian we wniosku ), a do 9 maja rolnicy złożyli 554,16 tys. wniosków przez Internet.

Termin wydłużono wówczas o miesiąc, do 15 czerwca.

Więcej:

ARiMR dobrze ocenia tempo składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

 Kiedy poznamy termin składania tegorocznych wniosków o dopłaty?