Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedyskutowała odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na dezyderat w sprawie zmian warunków finansowania rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Program Rolnośrodowiskowy” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uchwalony 21 lutego 2013 roku.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 nie zmienia warunków udzielania pomocy dla tych rolników, którzy mają ją przyznaną. Wstrzymano natomiast nabór wniosków składanych po raz pierwszy na kilka programów:  2.9, 2.10, 2.11 i 2.12 - uprawy sadownicze - Pakietu 2 - Rolnictwo ekologiczne – informowała posłów wiceminister Zofia Szalczyk. To wynik podjętego podczas realizacji PROW przeświadczenia, że dopłaty powinny być powiązane z plonami. W resorcie trwają prace nad przyszłym PROW, zmierzające do bardziej ukierunkowanego wsparcia rolnictwa ekologicznego, zwiększającego podaż na rynek produktów ekologicznych.

Zdaniem osób zabierających głos w dyskusji, decyzja o zmianach w realizacji programu była jednak przedwczesna. Zamiast modyfikować program – tak, aby po wzięciu dotacji sady nie były wycinane - zamknięto nabór.

Andrzej Kuziemski, przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej, stwierdził:

- Krzywdzi się nie tych, którzy nasadzili na 200 ha orzechy, ale tych, co naprawdę ryją w ziemi.

On prowadzi od 1990 roku ekologiczną produkcję sadowniczą – rośliny jagodowe. Teraz nie będzie mógł prowadzić niezbędnego zmianowania i nasadzeń. Jak podkreślił, nic dziwnego, że nie ma na rynku owoców z plantacji ekologicznych – idą na eksport. W Polsce nie ma zainteresowania nimi, bo są za drogie, nie ma też odpowiednich przetwórni. Dopiero powstają, a teraz odetnie się im surowce.

Zofia Szalczyk zapewniła, że intencją Ministerstwa Rolnictwa nie jest ograniczanie finansowania rolnictwa ekologicznego. Nie podjęto uchwały o przesunięciu środków na inny cel, nie jest to też planowane. Na ogół przedsięwzięć rolnośrodowiskowych było w obecnym okresie budżetowym przeznaczone 9,5 mld zł. Wydano decyzje skutkujące wypłatą na 8 mld 700 mln zł. Do wykorzystania pozostało ok. 800 mln zł. Jak stwierdziła wiceminister, decyzje wydane w 2013 r. o przyznaniu pomocy na pięcioletnie programy będą skutkowały do 2017 r. Szacuje się, że nowy program będzie obciążony z tego powodu kwotą 570 mln zł. Ile środków będzie na ten cel w nowej perspektywie – jeszcze nie wiadomo.