PRZEGLĄD PRASY: Z unijnego wsparcia skorzystać mogą ci gospodarzą którzy są zarejestrowani w ewidencji gospodarstw, czyli posiadają co najmniej 1 ha gruntów rolnych – pisze Adam Misa.

Jak tłumaczy Henryk Panek, kierownik biura powiatowego ARiMR w Raciborzu, rolnik rezygnujący z uprawy na rzecz utworzenia lasu musi przeznaczyć na ten cel co najmniej 0,5 ha ziemi. - To minimalny obszar zalesienia. Oczywiście rolnik może obsadzić drzewami większy teren, ale dopłat udzielamy maksymalnie do 20 ha zalesianych gruntów rolnych - mówi Panek. Składając wniosek o zalesienie gruntów, rolnik musi przedstawić wypis z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskiwaniu 50 proc dochodów za ostatni rok z produkcji rolnej - informuje szef biura powiatowego ARiMR Po złożeniu wniosku trzeba też dostarczyć plan zalesienia terenu, który przygotowuje nieodpłatnie właściwe terytorialnie nadleśnictwo. - Po pozytywnej weryfikacji wydajemy postanowienie o zakwalifikowaniu do programu i tym samym udzieleniu unijnej pomocy. Pieniądze są wypłacane jednak dopiero wtedy, gdy rolnik przedstawi oświadczenie o wykonaniu zalesienia - dodaje Henryk Panek. Ale jak podkreśla, pomimo tego, że rolnik najpierw musi zainwestować w nowy las, a dopiero potem otrzymuje zwrot kosztów, to i tak jest to opłacalne. Pomoc na zalesianie w pełni pokrywa koszty utworzenia lasu, czyli zakupu sadzonek drzew i prac związanych z ich posadzeniem. Dodatkowo rolnik otrzymuje też zwrot kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu przed zwierzyną.

Unijna dotacja uzależniona jest od terenu, na jakim powstaje las -więcej płaci się za tereny położone na stokach czy skarpach, gdzie uprawa roli sprawia trudności, a nieraz jest też niebezpieczna Dodatkowo gospodarz otrzymuje co roku przez okres pięciu lat tzw. premię pielęgnacyjną, a przez 15 lat wypłacana jest tzw. premia zalesieniowa, która stanowi rekompensatę z tytułu utraconych korzyści z uprawy rolnej.

Wnioski o zalesianie gruntów przyjmowane są dwa razy w roku: od 1 czerwca do 31 lipca (na nasadzenia jesienne) i od 1 sierpnia do 30 września (na nasadzenia wiosenne w kolejnym roku kalendarzowym). - Zainteresowanie rolników tą formą pomocy jest spore, ale jednak nie składają oni wniosków, bo wciąż jeszcze wiele gmin nie posiada planów zagospodarowania przestrzennego. Liczymy, że w przyszłym roku udzielimy już pierwszych dotacji na zalesienia - stwierdza szef biura ARiMR w Raciborzu. Tekst i zdjęcie: ADAM MISA

Wysokość stawek na zalesianie reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2007 roku. Jednorazowo za zalesienie 1 ha gruntów rolnych otrzymać można jednorazową pomoc w wysokości od 4160 zł do 6260 zł. Dodatkowo za zabezpieczenie 1 ha terenu przed zwierzyną wypłacanych jest 2590 zł. Podobne stawki obowiązują w przypadku zalesienia gruntów innych niż rolne, czyli takich, które co najmniej od roku nie były uprawiane. Przez pięć lat ARiMR wypłaca też tzw. premię pielęgnacyjną. Za 1 ha lasu wynosi ona 970 zł (teren o korzystnej konfiguracji) i 1360 zł (teren nierówny) na rok. Z kolei rolnicy rezygnujący z uprawy mogą jeszcze liczyć na wypłacaną przez 15 lat premię zalesieniową. To 1580 zł za 1 ha gruntów rolnych rocznie.

 Źródło: Nowiny Rybnickie