W niedzielę weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyznaje m.in. rolnikom prawo do korzystania z dofinansowań z urzędów pracy.


Dotacja do kwoty 20 797,98 zł będzie mogła zostać przeznaczona na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy bezrobotnego skierowanego z pośredniaka. Przedsiębiorca nie dostanie więc tych pieniędzy w gotówce, może liczyć na refundację kosztów w zamian za zatrudnienie bezrobotnego.
Producenci rolni (także ci zajmujący się działami specjalnymi), zanim uzyskają prawo do otrzymania dotacji, będą musieli najpierw udowodnić, że co najmniej przez pół roku przed złożeniem wniosku do urzędu pracy zatrudniali w gospodarstwie co najmniej jedną osobę - czytamy w „Rzeczypospolitej".


Niestety, nowe podmioty, które zyskały prawo do dofinansowania, muszą się liczyć z tym, że bardzo trudno będzie im je uzyskać, zarówno w tym, jak i przyszłym roku. Chodzi o znaczące oszczędności wprowadzone na wniosek ministra finansów do tegorocznego budżetu państwa.
Minister pracy wystąpił co prawda do ministra finansów o odblokowanie środków z Funduszu Pracy, ale do tej pory nie zapadła decyzja w tej sprawie - pisze gazeta.