Rolnicy mogą co prawda składać wnioski po upływie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przypadkach należna im płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

ARiMR prosi rolników, aby nie zwlekali ze złożeniem swoich wniosków do ostatniej chwili. Teraz w biurach powiatowych nie ma jeszcze kolejek, rolnicy obsługiwani są sprawnie, a pracownicy Agencji mają czas na stwierdzenie, czy wnioski są wypełnione we wszystkich wymaganych polach. Niestety wraz ze zbliżaniem się do końca podstawowego terminu przyjmowania wniosków sytuacja ta będzie się zmieniać.

Jeżeli zbyt dużo rolników odłoży złożenie wniosku "na później", w biurach powiatowych będą tworzyć się niestety kolejki. I to pomimo dobrego przygotowania ARiMR, polegającego na skierowaniu do obsługi wniosków większej liczby pracowników, czy też otworzeniu poza biurami powiatowymi dodatkowych punktów ich przyjmowania. Wykaz takich palcówek wraz z adresami i godziny pracy, znajduje się na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych. Takie decyzje, ułatwiające rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, podjął Prezes Agencji Tomasz Kołodziej.

O nie zwlekanie rolników ze składaniem takich wniosków Prezes ARiMR prosił już dużo wcześniej, bo podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbyła się 31 marca.

Źródło: farmer.pl