Jak powiedziała podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektor departamentu MRiRW Joanna Czapla, Komisja Europejska zapowiada utrzymanie dopłat do upraw strączkowych i motylkowatych w ramach wsparcia specjalnego.

- Z zapowiedzi Komisji wynika, iż będziemy mogli stosować wsparcie specjalne również w 2014 roku – zapowiedziała Joanna Czapla. - Przewidujemy kontynuację wsparcia na rośliny strączkowe.

Aktualnie został też przyjęty projekt rozporządzenia, w którym rośliny te będą kwalifikowały się w nowej WPR jako EFA, czyli obszary proekologiczne wliczone w przewidywane wyłączenia od 3 do 7 proc. obszaru w ramach planowanego  zazielenienia.

Jako obszary proekologiczne EFA będą mogły być traktowane również międzyplony oraz obszary, na których są realizowane programy rolnośrodowiskowe – zapowiedziała dyrektor.