Wczoraj napisaliśmy, że zgodnie z nową propozycją WPR na okres budżetowy po 2013 roku, właściciele ziemi należącej do ANR będą pozbawieni prawa do dopłat bezpośrednich.

Czy wynikają z tego zmiany dla dotychczasowych dzierżawców?

- Dotychczasowi dzierżawcy nie muszą w praktyce nic robić poza złożeniem wniosku – wyjaśnia Marek Zagórski, prezes EFRWP. - Uprawnienia do płatności (czyli inaczej dopłaty) będą przyznawane rolnikom  w trakcie pierwszego przydziału uprawnień w 2014 roku. Co oznacza, że rolnicy, którzy dzierżawią grunty (będą je dzierżawić w dniu składania wniosku w 2014) od ANR otrzymają uprawnienia do tych gruntów.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja osób, które dopiero w 2014 r. wydzierżawią ziemię.

- Natomiast Ci, którzy będą chcieli wydzierżawić lub nabyć grunt od ANR, po pierwszym przydziale uprawnień w 2014, roku nie mogą liczyć na ich przekazanie przez Agencję, bo tej, jako nieaktywnemu rolnikowi, nie będą one przyznane w ramach wspomnianego pierwszego przydziału uprawnień do płatności, tym samym nie będzie miała czego wraz z gruntami przekazywać – mówi Marek Zagórski.