Prezes ARiMR uchyla decyzję dyrektora Oddziału Terenowego ARiMR. Ten znów wszczyna postępowanie. Sprawa dotyczy tego samego rolnika, w tym samym czasie, w tych samych okolicznościach.

- ARiMR niczego nowego się nie dowiedziała – mówi Dominik Kuźniar. – Mimo to wszczęła ponownie postępowanie zmierzające do odebrania mi płatności z tytułu „Ułatwiania startu młodym rolnikom”.

Poprosiliśmy ARiMR o wyjaśnienie. To odrębne postępowania – tłumaczy ARiMR i nie widzi żadnego problemu: „(…) informujemy, że Prezes ARiMR decyzją nr 30/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. uchylił zaskarżoną przez Pana Dominika Kuźniara decyzję Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR i umorzył postępowanie. Uchylona decyzja Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR dotyczyła postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia warunków z tytułu „Ułatwiania startu młodym rolnikom”.

Postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia warunków z tytułu „Ułatwiania startu młodym rolnikom”, nie jest postępowaniem, które dotyczyłoby bezpośrednio zwrotu nienależnie pobranych płatności z tytułu tego działania. Postępowanie w sprawie ustalenia nienależnie pobranych płatności jest osobnym postępowaniem prowadzonym między innymi w przypadkach ustalonych w rozporządzeniu w sprawie młodego rolnika tj. w § 18, 19 oraz 20. Należy zauważyć, że Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR jest niezależnym organem, który w ramach swojej właściwości ma obowiązek wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności, w każdym przypadku, kiedy zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki. Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR wszczynając postępowanie w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w najmniejszym stopniu nie podważył decyzji wydanej przez Prezesa ARiMR sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia warunków z tytułu „Ułatwiania startu młodym rolnikom”. Fakt uchylenia przez Prezesa ARiMR, decyzji Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR o wygaśnięciu decyzji o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia warunków z tytułu działania „Ułatwiania startu młodym rolnikom” i umorzenia postępowania nie stanowi przeszkody do prowadzenia innego postępowania administracyjnego, którego przedmiotem jest inny zakres sprawy.”

A czy w tym wypadku istniały „odpowiednie przesłanki”?

- Sprawę wygrałem, a oni się dalej czepiają – mówi Dominik Kuźniar. – Nie wiem, czego chcą. Coś jest nie tak. To tak w kółko Macieju. A ja mam wszystko zrobione jak trzeba. Szukają nie wiadomo czego. Nie martwię się, bo wiem, że wszystko jest jak należy.

A czy wszystko „jest jak należy” w ARiMR? Czy aby na pewno działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” przygotowano tak, aby nie było konieczności prowadzenia wyjaśniania okoliczności poszczególnych spraw przez całe lata? Tak w kółko ARiMR?...