O dotacje ubiega się prawie 4 tysiące rolników. Najwięcej chętnych na rozpoczęcie dodatkowej działalności jest na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wnioski o przyznanie wsparcia składali oni kilka miesięcy temu. Dopiero teraz Agencja Restrukturyzacji rozpoczęła ich sprawdzanie.

Monika Kmiecik, ARiMR: w ramach różnicowania działalności w kierunku nierolniczej jesteśmy po wstępnej preselekcji wniosków. Rozpoczynamy etap weryfikacji formalnej zgodności z zasadami z programem z rozporządzeniem.
Część wniosków musiało jednak znowu trafić na półki. Dotyczy to projektów o dofinansowanie zakupu pojazdów do towarowego transportu drogowego.

Monika Kmiecik, ARiMR: jest grupa wniosków, które zostały wstrzymane a z tego względu, że konsultujemy w chwili obecnej z ministerstwem umożliwienie tym wnioskodawcą zmiany zakresu tak aby mogli zmienić koszty kwalifikowane.

Zgodnie z prawem dofinansowanie przysługuje na zakup samochodów do przewozu towarów przez firmy zajmujące się przetwórstwem, handlem lub usługami budowlanymi. Przewidziane jest również dla działalności związanej z przewozem osób.

Wsparcie na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej to zwrot połowy poniesionych kosztów na inwestycję. Maksymalnie może to być 100 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa.

Źródło: Agrobiznes/ Dorota Florczyk