- Kwota ta, to pieniądze, które rolnicy mogli otrzymać jako wsparcie w ramach dwóch filarów: przede wszystkim na tworzenie mikroprzedsiębiorstw, na co wydaliśmy ponad 72 mln zł, podpisując dotychczas ok. 400 umów. Powstało dzięki temu ok. 720 miejsc pracy; głównie w sektorze usług, np. metalowych czy budowlanych ale także w gastronomii czy handlu - dodał.

Rolnicy w Kujawsko-Pomorskiem mogli także ubiegać się o dofinansowanie z PROW-u na tzw. różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej. W regionie podpisano w ramach tego filaru 634 umowy na łączną kwotę 57 mln zł. Utworzonych zostało z tych pieniędzy około 570 nowych miejsc pracy, np. w gospodarstwach agroturystycznych.

Jak zaznaczył Gross, dane cały czas się zmieniają, gdyż składane wnioski są na bieżąco weryfikowane i oceniane. Z informacji jakie docierają do oddziału ARiMR w Toruniu wynika także, że kolejnych naborów wniosków można się spodziewać także w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale na razie nie widomo jeszcze jaka kwota będzie do podziału między beneficjentów.