Każda gmina może zgłosić do programu nie więcej niż dwa sołectwa. Te, które wybierze zarząd województwa otrzymają wsparcie przy tworzeniu grupy lokalnych liderów oraz opracowaniu lub aktualizacji planu odnowy miejscowości, a potem jego realizowaniu. Będą też mogły korzystać ze szkoleń i brać udział w konkursach - poinformował Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Regionalny samorząd organizuje taki nabór po raz drugi. W 2012 roku do programu przystąpiło 40 sołectw zgłoszonych przez 25 gmin. W tych wsiach powstały kilkuosobowe grupy lokalnych liderów, zainteresowanych rozwojem i poprawą estetyki swoich miejscowości.

Dzięki udziałowi w programie uczą się oni tworzyć strategie rozwoju swojej wsi, oceniać jej potencjał i problemy oraz szukać pomysłów na nowe usługi dla turystów. Zapoznają się z podstawami architektury krajobrazu i standardami estetycznymi dla obszarów wiejskich. Dowiadują się również, jak stworzyć organizację pozarządową i jak pozyskiwać pieniądze na zagospodarowanie wsi czy aktywizację i integrację lokalnych społeczności.

Uczestnictwo w programie pozwala na udział w organizowanym przez regionalny samorząd konkursie "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla". Umożliwia on zdobycie środków na niewielkie inwestycje, które poprawią estetykę otoczenia i wzbogacą ofertę turystyczną.

W tym roku po podziału będzie 400 tys. zł. Większość zrealizowanych dotychczas projektów dotyczyła budowy lub modernizacji placów zabaw, zagospodarowania zaniedbanych terenów, oznakowań szlaków turystycznych oraz remontów kapliczek i innych obiektów ważnych dla lokalnej historii.

Odnowa wsi to unowocześnianie obszarów wiejskich przy zachowaniu ich charakteru, warunków przyrodniczych oraz bogactwa kulturowego i etnicznego. Polega zwykle na rozwijaniu agroturystyki i produkcji regionalnej żywności oraz działaniu pod szyldem tzw. wsi tematycznej. Społeczny ruch odnowy wsi, służący budowaniu tożsamości społeczności lokalnych, powstał w latach 70. ub. wieku w Austrii.

Obszary wiejskie w woj. warmińsko-mazurskim zamieszkuje ponad 570 tys. ludzi, z których tylko jedna czwarta utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie. Wzrost poziomu aktywności wiejskich społeczności oraz zmniejszenie bezrobocia i ubóstwa na tych terenach należą do głównych celów strategii rozwoju regionu.