-Z niecierpliwością czekamy na dodanie kolejnych produktów w celu uzyskania bardzo potrzebnej pomocy - powiedział Perdue. Ponadto termin składania wniosków o pomoc zostanie wydłużony do 11 września.

Po przeanalizowaniu ponad 1700 odpowiedzi, jeszcze więcej rolników i farmerów miałoby możliwość uzyskania wsparcia, aby utrzymać farmę przy życiu w tych trudnych czasach,

Prezydent Donald Trump chciał się upewnić, że rolnicy dali sobie radę z pandemią i nadal produkują wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić USA i świat.

Całkowity budżet CFAP wynosi 16 miliardów dolarów. Pieniądze zostaną wykorzystane na pomoc rolnikom, którzy musieli zaakceptować związane z koronawirusem obniżki cen rolnych o 5 proc. lub więcej i którzy ponieśli znaczne dodatkowe koszty z powodu spadającego popytu, nadprodukcji i zakłóceń w łańcuchu dostaw. Górny limit płatności bezpośrednich w ramach CFAP wynosi 250 tysięcy dolarów na rolnika.