Taką możliwość daje uchwalony na ostatniej sesji Rady Miasta nowy statut miasta. Dzięki temu Kraków mógłby zdobyć kilkanaście milionów złotych na rozwój infrastruktury na terenach peryferyjnych.

Sołtys mógłby starać się o te pieniądze z rządowego programu wspierania obszarów wiejskich. Dzięki temu peryferyjne obszary mogłyby dostać 30 proc. dofinansowania na rozwój infrastruktury, czyli m.in. na budowę kanalizacji, wodociągów, chodników. W Krakowie sporo terenów rolniczych znajduje się w Nowej Hucie: Branice, Przylasek Rusiecki, Wyciąże. Są także w Podgórzu, na obrzeżach miasta.

Teraz nowy statut miasta musi zostać zaopiniowany przez prawników premiera. Jeśli opinia będzie pozytywna, to ogłoszone zostaną konsultacje społeczne w sprawie pomysłu utworzenia sołectw. Stanie się to w przyszłym roku.