Wpis do rejestru producentów dokonany dwa dni po złożeniu wniosku o pomoc w ramach „Modernizacji” w preferencyjnym dla mleczarzy naborze. W konsekwencji odmowa pomocy z PROW, motywowana brakiem tegoż wpisu. I niechęć ARiMR do przyjrzenia się sprawie, choć Rzecznik Praw Obywatelskich i sądy administracyjne wskazują, że kwota mleczna jest własnością nabywcy gospodarstwa już w momencie jego przekazania. 

Czy w tej sprawie zadziała minister rolnictwa? Rzecznik Praw Obywatelskich ma taką nadzieję i wyjaśnia: "W sprawie opisanego w artykule rolnika (numer sprawy VII.7202.11.2015), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uwzględniła stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Mając to na uwadze, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do organu nadzoru nad Agencją, czyli do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze wskazaniem na nieprawidłowości jakie występują w działaniu ARiMR w ocenie Rzecznika przy rozpoznawaniu takich spraw rolników, jak ta opisana w artykule (w załączeniu wystąpienie generalne RPO do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r."