Jej celem jest rozpropagowanie osiągnięć Małopolski dokonanych dzięki funduszom unijnym, upowszechnienie przekonania, że dzięki funduszom rozwój województwa jest bardziej dynamiczny oraz zachęcenie mieszkańców Małopolski do ubiegania się o kolejne fundusze - poinformowali we wtorek gospodarze województwa podczas konferencji prasowej.

- Nie mam wątpliwości, iż europejskie pieniądze zmieniają Małopolskę, jej miasta i wsie, gospodarkę i kulturę, zdrowie i edukację w tempie, którego nie udałoby się osiągnąć bez unijnej pomocy - powiedział marszałek województwa Marek Sowa. Jak podkreślił, Małopolska chce promować się "jako miejsce, które dzięki pieniądzom unijnym i kreatywności Małopolan staje się bogatym i nowoczesnym regionem".

Kampania opiera się na założeniu, że kolejne zrealizowane w Małopolsce dzięki funduszom unijnym inwestycje "nie mieszczą się" w symbolicznych niebieskich ramach, ustawionych na sztalugach i będących odniesieniem do ramowych programów unijnych. Przekraczają je energią i rozwojem społeczności lokalnych, które towarzyszą unijnym inwestycjom. Kampania potrwa miesiąc; realizowana będzie m.in. poprzez spot telewizyjny, publikacje w małopolskich mediach oraz prezentacje w kinach, galeriach handlowych, środkach komunikacji publicznej.

Z łącznej puli 80 mld euro, jaką Polska otrzymała z Unii Europejskiej na lata 2007-2013, Małopolska uzyskała ponad 2 mln euro.

Podczas konferencji mówiono o efektach wdrażania przez samorząd Województwa Małopolskiego trzech unijnych programów: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Małopolski Regionalny Program Operacyjny to największy program w województwie. Jego budżet wynosi 1,3 mld euro, tj. blisko 5 mld zł, z czego wydano już prawie połowę - 2,5 mld zł. Ze środków tych zrealizowano m.in. gmach główny Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Sztuki Współczesnej i Operę Krakowską, Małopolską Sieć Kin Cyfrowych, nowy kampus Podhalańskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Nowym Targu oraz szereg innych inwestycji.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, posiadającego w Małopolsce budżet 590 mln euro, dofinansowano 1730 projektów, z czego blisko 700 jest już zakończonych. Powstało dzięki niemu m.in. ponad 100 przedszkoli, prawie 7 tys. nowych firm, przeprowadzono aktywizację zawodową dla 53 tys. bezrobotnych, objęto 71 tys. uczniów wsparciem edukacyjnym.

Z kolei Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to 272 mln euro dla Małopolski. Są one wykorzystywane głównie na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemy segregacji odpadów, inwestycje pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, budowę boisk i placów zabaw na wsi, poprawę dostępu do szerokopasmowego internetu. Jak poinformował podczas konferencji członek zarządu województwa Stanisław Sorys, w ramach PROW podpisanych już zostało 1258 umów.

Kampania ma własną stronę internetową: www.wramach.fundusze.malopolska.pl, na której można obejrzeć m.in. kulisy powstawania spotu reklamowego.