Agencja zaczęła podpisywać umowy z rolnikami, którzy aplikowali o fundusze na zakup maszyn podczas wiosennej tury naboru wniosków do programu „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)”. Weryfikacja wniosków odbywa się równomiernie we wszystkich województwach.

Jak poinformowała ARiMR, średnia wartość udzielonej pomocy w naborze z obszaru D wyniesie ok. 202,5 tys. zł. Limit środków na nabór w tym roku, właśnie w obszarze D, wynosi 2,45 mld zł. Agencja przewiduje całkowite wykorzystanie środków.

Proces kontraktacji zakończy się w pierwszym półroczu 2017 roku. „Do 28 maja Agencja powinna rozpatrzeć wszystkie wnioski, które będą kompletne”, poinformowało biuro prasowe agencji. Na podpisanie umów mają 10 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy. Jeśli potrzebne będzie uzupełnianie wniosków, ten czas może zostać przedłużony.

Proces wydłuża się przez fatalnie wypełniane wnioski. Agencja skarży się na słabą niską jakość dokumentacji składanej przez rolników, co sprawia, że konieczne są uzupełnienia dokumentów. To bardzo odsuwa moment podpisywania umowy, ponieważ agencja najpierw wysyła pisma do rolników, którzy następnie ze swojej strony muszą uzupełnić wnioski. „Ze względu na niską jakość złożonej dokumentacji do wnioskodawców wysyłane są pisma dotyczące uzupełnienia wniosków. Liczba podpisanych umów w poszczególnych regionach uzależniona jest od tempa uzupełniania wniosków - w wielu przypadkach występuje konieczność wysłania kolejnego (drugiego) pisma o uzupełnienie, co powoduje wydłużenie procesu kontraktowania środków”. 

Z wypełnianiem wniosków najlepiej poradziło sobie Podlasie, tam więc podpisano najwięcej umów. Umowy podpisywane są dopiero, gdy urzędnicy ARiMR stwierdzą, że wniosek zawiera wszystkie wymagane dokumenty i spełnia kryteria dostępu do pomocy.