- Ideą prosumenta jest produkcja energii na potrzeby własne oraz odsprzedaż nadwyżek do sieci – informuje Witold Maziarz, rzecznik prasowy NFOŚiGW. - Ponadto otwiera się możliwość jej produkcji i handlu, bez potrzeby powoływania spółki (tworzenia osobowości prawnej pozwalającej na tego rodzaju operacje).Obecnie tylko na takich warunkach rolnik mógł produkować energię na sprzedaż. Zawyrokuję stwierdzenie, że  to idealna sytuacja dla wielu rolników, którzy  dysponując terenem mogą z powodzeniem korzystać z dofinansowania w ramach programu PROSUMENT.

Nabór wniosków rusza już niedługo.

- Fundusz zapowiada, że pierwsze wnioski będzie można składać już  na początku drugiego półrocza – mówi Wiktor Maziarz. - Fundusz planuje współpracę z klientami indywidualnymi (dla ich wygody) poprzez wybrany w drodze przetargu bank lub konsorcjum, poprzez zainteresowane samorządy, które wyrażą chęć współpracy z Funduszem oraz poprzez właściwe terenowo fundusze wojewódzkie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do klienta należeć będzie wybór drogi dofinansowania.  Oprócz wielu mikroinstalacji czerpiących lub produkujących energię z OZE podkreślę małe biogazownie, które szczególnie mogą zainteresować rolników.

Szczegóły programu poniżej.