Ze strony polskiej realizatorem projektu "Promocja tradycyjnych form zbieractwa dzikich roślin w celu zniwelowania różnic społecznych i ekonomicznych w Europie Środkowej" jest Stowarzyszenie Pro Carpathia z Rzeszowa. Ten sam projekt realizowany jest także w Czechach, na Węgrzech i w Słowenii.

Projekt zakończy się w kwietniu 2014 roku. Jego całkowita wartość to prawie 1,2 mln euro.

- Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i ekonomicznej atrakcyjności regionów Europy Środkowej, poprzez wdrożenie długookresowej strategii na rzecz ochrony tradycyjnego zbieractwa roślin i ziół - powiedziała wiceprezes Stowarzyszenia Pro Carpathia Agnieszka Pieniążek. Dodała, że projekt ukierunkowany jest na podtrzymanie i wzmocnienie zielarstwa w najbiedniejszych i ekonomicznie najmniej rozwiniętych regionach. Istotne jest również zwiększenie społecznej i środowiskowej równowagi w zakresie eksploatacji naturalnych zasobów flory.

W ramach projektu bezrobotni z najbiedniejszych regionów Polski oraz pozostałych krajów biorących udział w projekcie, zostaną przeszkoleni w zakresie zbierania i suszenia ziół, które następnie będą mogli sprzedawać.

- Chodzi o to, żeby ci ludzie, głównie 50-, 60-latkowie, którzy nie mają dużych szans na znalezienie pracy, mieli dorywcze zajęcie, z którego mogą utrzymywać siebie i rodziny. W ten sposób mogą także dorabiać emeryci. Okazuje się, że jest spore zapotrzebowanie na zioła - powiedział Krzysztof Zieliński z Pro Carpathii.

Dodał, że w latach czterdziestych-siedemdziesiątych ubiegłego wieku na Podkarpaciu tradycja zbierania ziół była szeroko rozpowszechniona; zanikła dopiero w latach osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych.

Szkolenia chętnych rozpoczną się prawdopodobnie wiosną 2012 roku i odbywać się będą przede wszystkim w terenie. Uczestnicy będą poznawać zioła, szkolić się w zakresie ich zbierania, suszenia i zastosowania. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat umożliwiający staranie się o uzyskanie zezwolenia na zbieranie i sprzedaż ziół. Zostanie także zakupiona przenośna maszyna do suszenia ziół.

Natomiast jeszcze w tym roku organizatorzy przeprowadzą rozmowy kwalifikacyjne z chętnymi do udziału w projekcie.

W ramach projektu zostanie przygotowana wystawa na temat gospodarowania roślinami i ziołami. Wydana będzie też publikacja o tematyce zielarskiej. W tym zakresie Stowarzyszenie będzie współpracować z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Liderem projektu jest Uniwersytet Corvinus z Budapesztu, a partnerami oprócz Stowarzyszenia Pro Carpathia jest m.in.: WWF WORLD WIDE FUND for NATURE (oddział Węgry), Institution Fundation BIT Planota (Słowenia), Uniwersytet Mendel w Brnie (Czechy), Regionalna Izba Rolnicza Południowej Morawy Region Brno (Czechy).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europy Środkowej na lata 2007-2013.