Według najnowszych danych ARiMR, do 30 listopada prawie 1,21 mln rolników, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, otrzymało z tego tytułu zaliczki w wysokości ok. 9,88 mld zł.

Z kolei do ponad 858 tys. beneficjentów trafiło 2,21 mld zł zaliczkowych płatności obszarowych PROW.

1 grudnia br. ARiMR rozpoczęła przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Agencja będzie starała się wypłacić pieniądze jak najszybciej. Ostateczny termin na realizację płatności bezpośrednich i obszarowych za 2021 r. upływa 30 czerwca 2022 roku.

W tegorocznej kampanii wnioski złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. sięga nieco ponad 3 mld zł.