W czwartek rozpoczęto przyjmowanie projektów.

Wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman, podczas konferencji inaugurującej RPO województwa lubelskiego powiedział, że środków europejskich jest bardzo dużo, ale jednak za mało w stosunku do potrzeb.

"Dlatego tak ważne jest, abyśmy w sposób mądry i przemyślany te środki wydali. Musimy sobie wyznaczyć bardzo mądre priorytety, aby te pieniądze lokować w projektach, które są efektywne, aby je wykorzystać prorozwojowo" - podkreślił.

Marszałek województwa Krzysztof Grabczuk powiedział, że najwięcej pieniędzy w ramach RPO na Lubelszczyźnie - ok. 23 proc. całej kwoty - będzie wydane na budowę i modernizację dróg. Tylko w tym roku na drogi gminne i powiatowe zaplanowano wydać po ok. 50 mln zł.

"Zapotrzebowanie na budowę dróg jest największe. Mimo że to największa pozycja w programie, nie uda się z tych pieniędzy załatać wszystkich dziur na drogach naszego województwa" - powiedział Grabczuk.

Około 240 mln euro z RPO na Lubelszczyźnie zostanie przeznaczone na rozwój i wspieranie przedsiębiorczości. Jak tłumaczy Grabczuk, pieniądze te będą trafiać bezpośrednio do przedsiębiorców.

"Chcemy przez to ożywić koniunkturę gospodarczą, podnieść konkurencyjność naszych przedsiębiorstw i zwiększyć eksport za naszą wschodnią granicę" - powiedział.

Ponad 150 mln euro przeznaczonych zostanie na poprawę jakości i warunków kształcenia, dostępu do wiedzy i usług medycznych. Prawie 110 mln euro zaplanowano wydać na rozwój turystyki i dostępności do dóbr kultury.

W czwartek rozpoczął się nabór wniosków w dziedzinach - budowy dróg, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony zdrowia. W roku 2008 w ramach RPO na Lubelszczyźnie ma być wydane 192 mln euro.

Każde z 16 województw w Polsce ma swój Regionalny Program Operacyjny, w którym samo określa priorytety i decyduje, na co przeznaczy europejskie pieniądze. Odpowiedzialność za ich właściwe i pełne wykorzystanie ponoszą samorządy wojewódzkie.

Źródło: PAP