Na poszczególne rodzaje płatności bezpośrednich przeznaczone zostaną następujące kwoty:
- jednolita płatność obszarowa - 9 973 452 826,01 zł,
- uzupełniająca płatność podstawowa - 2 607 566 879,51 zł,
- uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych - 768 709 353,09 zł,
- uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. - 3 189 218,45 zł,
- specjalna płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 47 572 936,92 zł,
- płatność do krów - 125 540 865,26 zł,
- płatność do owiec - 6 607 153,80 zł,
- płatność cukrową - 702 075 103,52 zł,
- oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatności do pomidorów) -26 819 808,19 zł,
- przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich - 84 576 000,00 zł.