Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań, które dostaną dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2.297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne.


Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w ramach podzielonych środków planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3.244 mln zł. Na dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych trafi 1.474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, a wartość dofinansowania prac na drogach obronnych to 500 mln zł.


Listę beneficjentów ogłosili wspólnie premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.
- Lepsze drogi lokalne to wsparcie dla gospodarki, większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Z Funduszu Dróg Samorządowych wspieramy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.


- W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł -zapowiedział z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. -Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki. Nowe inwestycje umożliwią zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom.


„Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 procent kosztów realizacji zadania.” – czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.:


Województwo dolnośląskie -156,5 mln zł (łącznie 101 zadań)
40,6 mln zł na drogi powiatowe, 115,9 mln zł na drogi gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 116 kilometrów dróg: 48 km powiatowych i 68 km gminnych.


Województwo kujawsko-pomorskie -154,6 mln zł (150 zadań)
57,5 mln zł na drogi powiatowe, 97,1 mln zł na drogi gminne (budowa, modernizacja lub remont 227 kilometrów dróg: 78 km powiatowych i 149 km gminnych),

Województwo lubelskie - 280,4 mln zł (206 zadań)
153,9 mln zł na drogi powiatowe, 126,5 mln zł na drogi gminne (442 kilometry dróg: 234 km powiatowych i 208 km gminnych),

Województwo lubuskie - 82,6 mln zł (60 zadań)
40,1 mln zł na drogi powiatowe, 42,5 mln zł na drogi gminne (72 kilometry dróg: 29 km powiatowych i 42 km gminnych),

Województwo łódzkie - 145 mln zł (190 zadań)
43 mln zł na drogi powiatowe, 102 mln zł na drogi gminne (289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 193 km gminnych),

Województwo małopolskie - 202,5 mln zł (170 zadań)
102,6 mln zł na zadania powiatowe, 99,9 mln zł na zadania gminne (214 kilometrów dróg: 118 km powiatowych i 96 km gminnych),

Województwo mazowieckie - 306,1 mln zł (138 zadań)
162,6 mln zł na drogi powiatowe, 143,5 mln zł na drogi gminne (298 kilometrów dróg: 162 km powiatowych i 135 km gminnych),

Województwo opolskie - 57,1 mln zł (39 zadań)
19,7 mln zł na drogi powiatowe, 37,4mln zł na drogi gminne (45 kilometrów dróg: 24 km powiatowych i 21 km gminnych),

Województwo podkarpackie - 174,2 mln zł (148 zadań)
83,9 mln zł na drogi powiatowe, 90,3 mln zł na drogi gminne 193 kilometry dróg: 76 km powiatowych i 117 km gminnych),

Województwo podlaskie - 205,5 mln zł (266 zadań)
89,5 mln zł na zadania powiatowe, 116 mln zł na zadania gminne (354 kilometry dróg: 177 km powiatowych i 177 km gminnych),

Województwo pomorskie - 157 mln zł (158 zadań)
64,8 mln zł na zadania powiatowe, 92,2 mln zł na zadania gminne (273 kilometry dróg: 141 km powiatowych i 132 km gminnych),

Województwo śląskie - 160,8 mln zł (104 zadania)
91,9 mln zł na zadania powiatowe, 68,9 mln zł na zadania gminne (123 kilometry dróg: 70 km powiatowych i 53 km gminnych),

Województwo świętokrzyskie - 145,6 mln zł (195 zadań)
60 mln zł na zadania powiatowe, 85,6 mln zł na zadania gminne (251 kilometrów dróg: 135 km powiatowych i 116 km gminnych),

Województwo warmińsko-mazurskie - 178,6 mln zł (151 zadań)
88,1 mln zł na zadania powiatowe, 90,5 mln zł na zadania gminne (273 kilometry dróg: 152 km powiatowych i 122 km gminnych),

Województwo wielkopolskie - 231,7 mln zł (152 zadania)
120,4 mln zł na zadania powiatowe, 111,3 mln zł na zadania gminne (184 kilometry dróg: 96 km powiatowych i 88 km gminnych),

Województwo zachodniopomorskie - 105,6 mln zł (69 zadań)
50,9 mln zł na zadania powiatowe, 54,7 mln zł na zadania gminne (115 kilometrów dróg: 73 km powiatowych i 42 km gminnych),

Dla porównania w 2019 r. dofinansowanie z Funduszu otrzymało łącznie 4.280 zadań, z czego 3.131 na drogach gminnych i 1.149 na drogach powiatowych. Łączna wartość środków przyznanych na realizację zadań gminnych i powiatowych wyniosła blisko 4,5 mld zł. Pozwoliło to na realizację 6 tys. km dróg: 3.258 km gminnych i 2.742 km powiatowych.