Projekt przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi.

"W dokumencie przedstawiono możliwości finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Polityki Spójności" - czytamy w komunikacie CIR.

Przypomniano, że na Wspólną Politykę Rolną (WPR) dla wszystkich krajów członkowskich KE zaproponowała 365 mld euro. Na płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe przewidziano 286,2 mld euro, a na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro.

Proponowane środki dla Polski w ramach WPR na lata 2021-2027 to 30,6 mld euro (w cenach bieżących), a na politykę spójności - to 64,4 mld euro (w cenach z 2018 r.).

Dla wszystkich krajów Wspólnoty na Politykę Spójności ma być 330,6 mld euro.

Jak wskazano, nowe działania w ramach WPR będą koncentrowały się na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania na klimat i środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony.

W ocenie ministerstwa "sprostanie oczekiwaniom Komisji Europejskiej, związanym z realizacją przez rolnictwo celów środowiskowo-klimatycznych, będzie wymagało przeznaczenia na ten cel większej niż dziś części WPR. Dlatego rozwój obszarów wiejskich po 2020 r. wymaga istotnego wsparcia pozostałych środków europejskich, w tym w szczególności z Polityki Spójności".

Na obszarach wiejskich ze środków Polityki Spójności będą potrzebne m.in. inwestycje dotyczące: gospodarowania wodą (magazynowanie, retencja, itp.); gospodarki odpadami i ściekami; infrastruktury umożliwiającej rozwój przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy (transport, energia, Internet, itp.)

"W negocjacjach na forum unijnym Polska zabiega o zwiększenie budżetu w ramach obu polityk" - podkreślono w komunikacie.