Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt nowelizacji wprowadza możliwość wypłaty zaliczek tzw. lokalnym grupom działania, a więc beneficjentom wdrażającym lokalne strategie rozwoju i projekty współpracy. Są to np. takie działania jak organizacja dożynek, festynu, izby pamięci czy opracowanie szlaku turystycznego. Inicjatywy takie mają poprawić jakość życia na wsi.

Działania te zawarte są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. O unijne pieniądze grupy mogą starać się, składając swój projekt w urzędzie marszałkowskim. Po to, by otrzymać pieniądze z UE, grupy te muszą mieć wkład własny. Mają to umożliwić zaliczki, środki na ten cel będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

Do ustawy wprowadzono także przepisy, które realizują wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2010 r. Zakazuje on publikacji wykazu osób fizycznych, beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, ze względu na ochronę danych osobowych. Takie wykazy zamieszczane były na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rząd proponuje, by znowelizowana ustawa weszła w życie po 14 dniach od daty jej publikacji.