Łącznie w Kontrakcie Terytorialnym (KT) dla regionu kujawsko-pomorskiego znalazło się ponad 60 inwestycji o wartości 20-25 mld zł.

- Jednym z największych naszych sukcesów negocjacyjnych było umieszczenie w kontrakcie kujawsko-pomorskich odcinków dróg ekspresowych S5 i S10 oraz skojarzonego z odcinkiem S10 węzła autostradowego w Czerniewicach. W pakiecie projektów dotyczących infrastruktury drogowej znalazły się także m.in. obwodnice Inowrocławia, Brodnicy, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa oraz północne obejście Torunia z obwodnicami podtoruńskich wsi położonych wzdłuż krajowej "osiemdziesiątki" - poinformowała rzeczniczka marszałka województwa Beata Krzemińska.

Jak podkreśliła, bardzo ważną inwestycją, która znalazła się w Kontrakcie jest również rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego. Obejmie ona między innymi modernizację obiektów hydrotechnicznych Kanału Bydgoskiego i umocnienie brzegów Brdy. Przedsięwzięcie to ma przywrócić regularną żeglugę turystyczną i towarową w tym rejonie.

- Zakładamy też modernizację linii kolejowych o znaczeniu regionalnym i krajowym, w tym w kierunku Trójmiasta i Warszawy - dodała Krzemińska.

W Kontrakcie Terytorialnym województwa kujawsko-pomorskiego znalazły się też m.in. inwestycje z zakresu służby zdrowia, które zostaną zrealizowane w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Z zatwierdzonego przez rząd dokumentu zniknął natomiast "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy nr 1 im. A. Jurasza".

- W ramach tej inwestycji będzie zapis o rozbudowie i przebudowie nie tylko szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy, ale również drugiego bydgoskiego szpitala uniwersyteckiego - imienia Biziela. Zmiana ta została podpisana aneksem. Pojawi się podczas styczniowych renegocjacji - powiedziała rzeczniczka.

W kontrakcie znalazła się też budowa siedziby Akademii Muzycznej, rewitalizacja kompleksu "Asturia" (z budową 50-metrowego basenu pływackiego) w Bydgoszczy oraz przystani AZS (Akademicki Związek Sportowy) w Toruniu.

Kontrakt Terytorialny dla regionu kujawsko-pomorskiego miał być zatwierdzony w miniony wtorek podczas posiedzenia rządu, ale tak się nie stało. Marszałek województwa Piotr Całbecki mówił wówczas, że chodziło nie o "poważną przeszkodę, lecz drobną korektę.

Nieoficjalnie mówiono jednak, że powodem decyzji rządu było pismo skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, w którym ostrzegał on, że przyjęcie KT w niezmienionym kształcie byłoby krzywdzące dla Bydgoszczy, ponieważ nie uwzględniono w nim wielu ważnych dla miasta postulatów.

Ostatecznie, na dwa dni przed zatwierdzeniem dokumentu, marszałek regionu i prezydent Bydgoszczy spotkali się z minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak. Podczas spotkania ustalono m.in., że "pakiety projektów miejskich w zakresie inwestycji drogowych jako pierwsze otwierać będą listę warunkową przedsięwzięć w zakresie infrastruktury komunikacyjnej" i przeniesienie projektów z listy warunkowej na podstawową może nastąpić po zakończeniu negocjacji programów krajowych z Komisją Europejską.

- Cieszę się, że kontrakt został zaakceptowany przez rząd, podpiszemy go uroczyście w czwartek w Ostromecku k. Bydgoszczy. Okazuje się, że wiele można wyjaśnić jeśli usiądzie się do jednego stołu. Tak się stało. Chcę wszystkim podziękować... - powiedział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

- Rzeczywiście kontrakt jest dynamiczny, kroczący. Dużo się jeszcze w nim zmieni i o tym wszystkim powiedzieliśmy w ministerstwie, dlatego uwypukliliśmy pewne inwestycje bydgoskie żeby pokazać, że one są. Na tym etapie specjalnych korekt nie ma, ale są przesunięcia co do hierarchizacji niektórych projektów - dodał Całbecki.