Ministerstwo rolnictwa zaproponowało zwiększenie budżetu działań: "modernizacja gospodarstw rolnych" - o 200 mln euro; "przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - o ok. 25 mln euro oraz "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - o ok. 83,3 mln euro.

Zmniejszono natomiast pulę środków z działań: "korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" - o 8 mln euro; "uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" - o 5 mln euro; "działania informacyjne i promocyjne" - o 4 mln euro; "wspieranie gospodarstw niskotowarowych" - o 1,1 mln euro; "program rolnośrodowiskowy" - o 70 mln euro; "zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" - o 60 mln euro; "tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - o 120 mln euro; "wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" - o 30 mln euro.

Do PROW 2007-2013 wprowadzono ponadto przepisy, które umożliwią pomoc producentom trzody chlewnej, których dotknęły restrykcje w wyniku pojawienia się w naszym kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń. Chodzi o rolników z obszaru objętego ograniczeniami dotyczącymi warunków zbytu mięsa. Dzięki takiej pomocy rolnicy będą mogli rozwinąć inną produkcję rolną pod warunkiem zaprzestania, przynajmniej na pewien czas, produkcji trzody chlewnej. Pomoc ma być skierowana na inwestycje w produkcję rolną, w tym m.in. na budowę budynków, zakup sprzętu.