Dyrektor Biura LGR "Zalew Wiślany" Andrzej Wiśniewski powiedział, że jest to największy nabór pod względem dostępnych środków unijnych z dotychczasowych, organizowanych przez stowarzyszenie.

Do podziału jest ponad 10 mln zł z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich". O pieniądze na inwestycje mogą ubiegać się mieszkańcy, samorządy, przedsiębiorcy i instytucje społeczne z ośmiu gmin w powiatach elbląskim i braniewskim.

Do 7 marca w biurze LGR w Braniewie przyjmowane będą wnioski dotyczące projektów w czterech kategoriach: wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa, dywersyfikacja zatrudnienia osób pracujących w tym sektorze, rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności oraz ochrona środowiska na tych terenach.

Zdaniem Wiśniewskiego największe zainteresowanie potencjalnych beneficjentów wzbudza rozwój usług dla społeczności na obszarach zależnych od rybactwa. Jak wyjaśnił, wynika to z bardzo szerokiego katalogu inwestycji, na jakie można uzyskać takie dofinansowanie.

Wiśniewski ocenił, że szczególnie istotne dla miejscowych rybaków są środki na reorientację działalności gospodarczej. Dzięki nim w ubiegłych latach rybacy z Nowej Pasłęki uzyskali pomoc na budowę smażalni przy porcie, dużego sklepu rybnego czy wyposażenie turystycznego pensjonatu.

Nad Zalewem Wiślanym z rybołówstwa utrzymuje się ponad 80 osób, które posiadają licencje lub umowy o pracę. Większość z nich należy do LGR.

Rybacy muszą szukać dodatkowego zarobku z powodu zmniejszającej się od kilku lat ilości odławianych ryb oraz krótkiego sezonu połowowego. Przez dwa letnie miesiące obowiązuje tam zakaz połowów, a od grudnia do późnej wiosny wody Zalewu Wiślanego są zamarznięte.