Jak informuje kierownik Lokalnej Grupy Działania (LGD) Płaskowyż Dobrej Ziemi Adriana Dziaczyszyn, o pieniądze te będzie się można starać już w drugiej połowie maja. Organizacja ta działa na terenie gmin Branice, Głubczyce, Kietrz i Baborów.

O dotację na tzw. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, czyli zapewnianie sobie możliwości dodatkowego zarobkowania, będą mogli zabiegać wyłącznie rolnicy - osoby, które opłacają składki KRUS i dostają dopłaty bezpośrednie z unijnych pieniędzy. Pieniądze na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw będą natomiast mogli zdobyć mieszkańcy terenów wiejskich, które swoim zasięgiem obejmuje LDG.

- W tym drugim przypadku nie mogą to być rolnicy - zaznaczyła Dziaczyszyn. Dodała, że jest jeszcze jeden warunek - chodzi o to, by projekty spełniały cele zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej to np. zakładanie gospodarstw agroturystycznych, miejsc noclegowych czy punktów gastronomicznych. Maksymalna kwota dotacji w tym przypadku to 100 tys. zł. Dofinansowanie może stanowić do 50 proc. ogólnej wartości inwestycji.

- W sumie na ten cel LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi ma 400 tys. zł - powiedziała Dziaczyszyn.

Na zakładanie mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich LDG Płaskowyż Dobrej Ziemi ma kolejne 400 tys. zł. Dofinansowanie również może wynieść do 50 proc. inwestycji. Jednak to, ile dostanie konkretny projekt, będzie zależeć od liczby miejsc, które stworzy przyszły przedsiębiorca. Jeśli założy we wniosku, że będzie to jedno nowe miejsce pracy, to będzie się mógł starać maksymalnie o 100 tys. zł, a przy dwóch nowych miejscach pracy - o 200 tys. zł. Przy utworzeniu trzech i więcej miejsc pracy można wnioskować o maksymalnie 300 tys. zł

LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi planuje wybrać najlepsze wnioski do końca czerwca. Wydatki na inwestycję, czyli tzw. koszty kwalifikowalne, będzie można ponosić już dzień po złożeniu wniosku w LGD.

- Jednak na własną odpowiedzialność, bo wnioski będziemy przekazywać do opolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dalszej weryfikacji. Dopiero po podpisaniu umowy z agencją wnioskodawca może spokojnie realizować zaplanowaną inwestycję - wyjaśniła Dziaczyszyn.

LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi to jedna z dwunastu lokalnych grup działania istniejących na Opolszczyźnie. Obejmuje cztery gminy: Branice, Głubczyce, Baborów i Kietrz. Jest stowarzyszeniem instytucji, firm, samorządów i organizacji pozarządowych, które mają działać na rzecz polepszania warunków życia i wspierania przedsiębiorczości w czterech przynależących do LGD gminach.