Jeśli rolnicy dochodzą do porozumienia  w sprawie zamiany działek i chcą scalenia gruntów, powinni udać się w tym celu do starosty, który ma możliwość występowania o środki na ten cel.

Refundacja kosztów następuje ze środków PROW 2007-2013. Może objąć: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, zagospodarowanie poscaleniowe – np. odbudowa dróg dojazdowych , wytyczenie i wybudowanie nowych dróg, przepustów, wjazdów. Możliwe jest też finansowanie operacji zgłoszonych do realizowanego w latach 2004-2006 Sektorowego Programu Operacyjnego.

Refundacja obejmuje 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż: 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym prowadzonym w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim; 350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w pozostałych województwach.

W przypadku kontynuacji operacji realizowanych w latach 2004 -2006, w ramach rolnego Sektorowego Programu Operacyjnego, koszt zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć 900 euro na 1 hektar scalanych gruntów.