W lipcu program został zatwierdzony przez premiera Mateusza Morawieckiego, a na początku sierpnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podało kryteria oceny wniosków. Na rządowe wsparcie przy budowie mostów mogą liczyć samorządy województw, powiatów i gmin, które są zarządcami danych dróg. Jak poinformował minister ds. inwestycji Jerzy Kwieciński, samorządy które złożą wnioski mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 80 proc. wartości inwestycji, resztę stanowić ma wkład własny jednostek samorządowych.

Na razie rząd przeznaczył na ten cel 2,3 miliarda złotych. Według wstępnych założeń pieniądze zostaną rozdysponowane na 21 przepraw drogowych: 5 na Wiśle, 5 na Warcie, 4 na Odrze, 2 na Bugu, oraz po jednej na Pilicy, Narwi, Sanie, Noteci i rzece Elbląg. Najwięcej, bo 7 mostów planowanych jest na terenie województwa mazowieckiego, 5 na obszarze Wielkopolski, po 2 w województwach lubuskim i dolnośląskim, zaś po 1 w województwach: śląskim, warmińsko-mazurskim łódzkim, lubelskim, podkarpackim.

Mosty mają zostać zbudowane do 2025r. Samorządy zainteresowane dofinansowaniem muszą jednak do końca 2022r. we własnym zakresie przygotować dokumentację, a budowę rozpocząć się w trzy lata po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ogłoszony nabór wniosków nie obejmuje miast na prawach powiatu.

Pierwszym z zakwalifikowanych do realizacji jest most na Sanie pomiędzy Jarosławiem a Leżajskiem. Jego realizacją zając się ma samorząd województwa podkarpackiego.