Minister rolnictwa gości na tragach Agrotech w Kielcach.

Podczas spotkania z mediami, powiedział, że wszystkie wnioski złożone przez rolników na modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007 - 2013 zostaną obsłużone przez ARiMR.

- Pracuję nad tym, cześć środków finansowych została już przesunięta na ten cel, kolejne powinny trafić na modernizację po zakończeniu rozmów z Komisją Europejską - powiedział Sawicki.

Minister mówił, że kończy się czas kontraktacji środków w ramach PROW 2007 - 2013, wskazując na działania: modernizacja gospodarstw rolnych,
zwiększenie wartości dodanej i tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.