Minister Marek Sawicki pisze w swoim liście, wywołanym najwyrażniej krytyką jego wypowiedzi, oceniającej rolników sprzedających tanio swoje plony jako frajerów:

„Unia Europejska przeznaczyła na rekompensaty związane z rosyjskim embargiem 125 mln EUR. Każdy może sięgnąć po te pieniądze. Z pierwszej transzy skorzystało ponad dwanaście tysięcy polskich producentów rolnych. Wszyscy, którzy przeszli weryfikację otrzymają w najbliższych dniach należne im kwoty. Od wtorku (21.10.2014 r.) możecie wnioskować o pieniądze z następnej transzy. Unijna oferta skierowana jest do producentów pomidorów, marchwi, kapusty, słodkiej papryki, kalafiorów i brokułów głowiastych, ogórków, korniszonów, grzybów z rodzaju Agaricus, jabłek, gruszek, śliwek, owoców miękkich, winogron stołowych.

Każdy, kto dziś wiedziony fałszywymi informacjami lub niewiedzą, oddaje za bezcen swoje produkty, szkodzi nie tylko sobie, ale i wpływa destabilizująco na rynek owoców i warzyw.

Pokażmy, że polscy rolnicy też potrafią umiejętnie korzystać z dobrodziejstwa wspólnotowej polityki rolnej. Dokładną instrukcję jak skorzystać z unijnej pomocy znajdziecie w najbliższej jednostce Agencji Rynku Rolnego lub na stronach internetowych MRiRW”.

Na stronie internetowej ministerstwa zamieszczono też informację o drugiej transzy pomocy – wynika z niej, że ministerstwo spodziewa się jutro przyjęcia przez rząd zasad nowego wsparcia:

„W ramach nowych rozwiązań Komisja Europejska przewidziała, że wsparcie będzie rozdysponowane pomiędzy państwa członkowskie w odniesieniu do ilości poszczególnych produktów, w przypadku których miały one duży udział w eksporcie do Federacji Rosyjskiej. W przypadku Polski wsparcie będzie przysługiwało do 18 750 ton jabłek i gruszek łącznie. Ponadto, każde państwo członkowskie ma możliwość rozdysponowania wsparcia w odniesieniu do 3000 ton dowolnych produktów spośród wskazanych w tych przepisach. W opracowanych przepisach krajowych przewidziano, że ilość ta może zostać wykorzystana na operacje obejmujące: marchew, pomidory ogórki, korniszony, kapustę, paprykę słodką, kalafior, brokuły, pieczarki, śliwki, maliny i jeżyny, porzeczki, borówkę oraz winogrona. Do wsparcia będą mogły kwalifikować się operacje wycofania z rynku z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję oraz operacje niezbierania plonów. Producenci indywidualni oraz organizacje producentów ubiegające się o wsparcie przed przeprowadzeniem operacji będą musiały odpowiednio wcześniej złożyć powiadomienia o takim zamiarze, ze względu na konieczność objęcia tych operacji kontrolami na miejscu.

W związku z powyższym MRiRW w trybie pilnym przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. Projekt ten został skierowany pod obrady Rady Ministrów i prawdopodobnie zostanie przyjęty przez Radę Ministrów na najbliższym posiedzeniu, tj. w dniu 21.10.2014r.”