"Zaproponowaliśmy wsparcie dla rolników na kwarantannie w wysokości 50 proc. minimalnej płacy krajowej. To także wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, to ułatwienia związanie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" - powiedział Schreiber.

Dodał, że w projekcie zawarto także ułatwienia dla obywateli jak ułatwienie odbioru przesyłek poleconych, aby nie trzeba było chodzić po nie na pocztę. Przesyłki takie mają być zostawiane w skrzynkach pocztowych przez listonoszy. Wydłużone mają być także terminy ważności praw jazdy i badań lekarskich.

Schreiber powiedział, że zaproponowano także mechanizmy, które mają ułatwić redukcję kosztów w administracji rządowej, co ma być możliwe do osiągnięcia już w tym roku budżetowym.

"Chcemy za wszelką cenę bronić miejsc pracy, chcemy ratować polskie firmy i chcemy tak często proponować zmiany, aby jak najbardziej elastycznie reagować na potrzeby rynku i na to, co się dzieje dzisiaj w polskiej gospodarce" - podkreślił Schreiber.