Posłowie Mariusz Trepka, Ewa Malik i Wojciech Szarama (PiS) postanowili zadać ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi pytanie w sprawie wnioskowania o przyznanie pomocy w ramach operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych".

Poseł Mariusz Trepka pytał o zasady udzielania wsparcia. Wiceminister Ryszard Bartosik poinformował o zasadach składania wniosków, odczytując przez 5 minut informację, streszczającą rozporządzenie określające zasady udzielania tej pomocy.

Poseł Mariusz Trepka skorzystał z możliwości zadania dodatkowych pytań – dopytywał o liczbę wniosków i kwotę przeznaczoną na pomoc.

Danych tych nie ma, wnioski jeszcze są składane – wyjaśnił wiceminister. Powtórzył, że dofinansowanie może wynosić do pół miliona złotych. Znów zachęcił do składania wniosków i zapewnił, że wszyscy spełniający warunki otrzymają wsparcie.

Przypomnijmy, że „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” w ramach PROW – obejmujący m.in. „Restrukturyzację małych gospodarstw” i „Premie dla młodych rolników” – obejmuje też „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”.

„Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” adresowany jest w aktualnym PROW do przedsiębiorstw działających od co najmniej dwóch lat, a od kilku miesięcy także do przedsiębiorstw zagranicznych i tych, które wcześniej uzyskały wsparcie na „Modernizację”. Na ten cel (kilkakrotnie zwiększany) limit wynosi obecnie 1 023 234 483,75 zł.

Więcej: Limit na rozwój usług rolniczych z PROW wymaga potrojenia

Mniej na „Modernizację” i „Restrukturyzację”, więcej na działalność pozarolniczą, rozwój usług i kanalizację

Do końca 2020 roku na rozwój usług zawarto 1 690 umów na kwotę 704 035 910,54, zrealizowano płatności na 482 525 327,16 zł. Limit wykorzystano więc w 48,10%. Wykorzystanie limitu dla całego „Rozwoju gospodarstw i działalności gospodarczej” wynosi jeszcze mniej: 47,65%. Niewykorzystanie  limitu przeznaczonego na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” może więc prowadzić do niemożności wykazania zrealizowania całego działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, co może tłumaczyć zajmowanie Sejmu zasadami przyznawania tego wsparcia przez posłów PiS i ministerstwo.