Ustawę, którą Sejm uchwalił 2 grudnia, przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Senacie pracowała nad nią Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wnosiła o przyjęcie jej bez poprawek.

Poprawki do treści ustawy zaproponowano jednak podczas wtorkowej debaty w Senacie.

Ustawa związana jest z przedłużoną do dnia 31 grudnia 2022 r. realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak opisywał podczas wtorkowej debaty senator sprawozdawca komisji Jacek Bogucki, program ten "teoretycznie powinien zakończyć się w 2020 roku, ale ze względu na to, że w Komisji Europejskiej nadal trwają prace nad uruchomieniem nowego programu, konieczne jest przedłużenie dotychczasowych działań w ramach PROW, żeby rolnicy mieli ciągłość w działaniach, szczególnie tych, które tej ciągłości wymagają".

Ustawa zmienia sześć ustaw, przewiduje m.in.: umożliwienie rolnikom załatwiania spraw online w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Upraszcza ponadto procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań, które mają przeciwdziałać skutkom suszy oraz zwiększyć retencję wód, m.in. na obszarach rolniczych i leśnych.