Zadowolony jest również minister, ponieważ, jak stwierdził, po raz pierwszy agencja jest gotowa do akcji wypłaty środków na miesiąc przed normalnym terminem; do tej pory początek wypłat przypadał na grudzień. W woj. małopolskim w 2008 r. wpłynęło 55 777 wniosków o dopłaty z tytułu ONW.

(...) W Małopolsce wnioski o dopłaty złożyło 132 996 posiadaczy gospodarstw. (...) - Już drugi rok obserwujemy malejącą liczbę wniosków, średnio o 1,7 procent rocznie - mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Włodzimierz Okrajek. Jego zdaniem przyczyną tego stanu rzeczy tylko w nieznacznym stopniu jest zwiększony obrót ziemią, a więc likwidacja małych gospodarstw. Bardziej istotne wydają się problemy, z jakimi borykają się rolnicy, a także pracownicy biur powiatowych ARiMR przy wypełnianiu wniosków o płatności. Powszechna jest wśród rolników opinią że coroczne zmiany w przepisach, coraz większe komplikowanie formularzy i liczne pomyłki, popełniane w związku z tym przez wnioskodawców, skutecznie zniechęcają posiadaczy niewielkich gospodarstw do starania się o należne im pieniądze.

Inaczej jest z osobami i firmami posiadającymi duże areały. Takich w Małopolsce jest niewiele, ale pochłaniają znaczną część środków przeznaczonych na dopłaty.(...) Dla takich gospodarstw wypełnienie nawet bardzo skomplikowanego wniosku nie stanowi problemu, mogą bowiem za to zapłacić fachowcom. Pomocą przy wypełnianiu formularzy jeszcze dwa lata temu służyli nieodpłatnie pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego. Obecnie jednak chętni do skorzystania z tej pomocy muszą za to płacić, co dość skutecznie zmniejsza ich liczbę.

Źródło: Dziennik Polski