PRZEGLĄD PRASY: Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na budowę lub przebudowę budynków gospodarskich, zakup maszyn i urządzeń, zakładanie lub wyposażenie sadów i plantacji wieloletnich.

Dofinansowanie może wynosić 40 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowe 10 proc. może otrzymać rolnik gospodarujący w niekorzystnych warunkach (ONW), a kolejne 10 proc. przysługuje osobom, które nie ukończyły 40 lat.

W latach 2007-13 rolnik może otrzymać pomoc do 300 tys. zł na gospodarstwo. Jeżeli wykorzysta całą pomoc w pierwszym roku, przez kolejnych sześć lat już nie dostanie pieniędzy. Ministerstwo Rolnictwa, chcąc umożliwić otrzymanie wsparcia w pierwszej kolejności tym rolnikom, którzy nie korzystali z takiej możliwości w poprzednich latach, wprowadziło karencję. Polega ona na tym, że osoba, która dostała wsparcie w ramach SAPARD lub Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) na lata 2004-06 w wysokości powyżej 200 tys. zł, musi poczekać z ponownym wnioskiem dwa lata, a jeżeli wsparcie było wyższe niż 100 tys. zł - rok. Nie ma karencji dla rolników, którzy dostali dofinansowanie mniejsze niż 100 tys. zł.

Dokumenty dotyczące modernizacji gospodarstw będzie można składać od 9 listopada b.r. mimo to już teraz przed oddziałami ARiMR tworzą się komitety kolejkowe. Rolnicy tworzą listę z nazwiskami. Gospodarze nie chcą tej szansy stracić, a zasada przy podziale funduszy jest prosta: kto pierwszy, ten lepszy.

Na razie - jak mówią gospodarze - brakuje informacji o wypełnianiu wniosków, bo nawet pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego nie są jeszcze pod tym kątem przeszkoleni.

ARiMR zacznie podpisywać umowy z rolnikami na wiosnę. Agencja, która będzie przyjmowała wnioski, dysponuje 1,8 mld euro. Pieniądze będą dzielone sukcesywnie do 2013.

Źródło: Gazeta Wyborcza