Za szczególnie istotne dla Polski uznał przedłużenie stosowania SAPS oraz korzystnego systemu wsparcia ONW.

„Zmiany, które zaproponowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi plenum Parlamentu Europejskiego wpłynęły na <unormalnienie> i uczynienie WPR bardziej przyjazną dla rolników w porównaniu do tego co proponowała Komisja Europejska. To co dziś przegłosowali europosłowie to jest przyjęcie stanowiska negocjacyjnego PE do rozmów w tzw. trialogach, w których uczestniczą dwie instytucje ustawodawcze - przedstawiciele Rady UE ds. Rolnictwa i Parlamentu Europejskiego oraz Komisja Europejska, która nie tylko przedstawiła wyjściowe propozycje reformy WPR ale będzie też instytucją monitorującą jej wdrożenie w krajach członkowskich. Przyjęcie teraz stanowiska przez PE daje szansę zakończenia tych rozmów przed wakacjami” – informuje europoseł w wydanym oświadczeniu.

Siekierski podkreśla, że budżet na WPR został zmniejszony o 44 mld euro, co uniemożliwia reformy zwiększające dochody rolników. Jednocześnie zwiększyły się wymogi dotyczące ochrony środowiska, zmniejszające konkurencyjność rolnictwa europejskiego, co spowoduje wzrost cen żywności. Zdaniem Siekierskiego, jest jeszcze czas na wzięcie tego pod uwagę podczas określania WPR.

„Dzisiejsze głosowanie jest ukoronowaniem kilkuletniego okresu intensywnych prac. W tym czasie współpracowaliśmy blisko ze sprawozdawcami oraz sprawozdawcami-cieniami. Osiągniecie porozumienia nie było łatwe, o czym świadczy liczba blisko 8 tys. poprawek złożonych w komisji AGRI. W przyjętych dziś dokumentach udało się nam m.in. zapisać przedłużenie stosowania uproszczonego systemu płatności obszarowej SAPS  do 2020 r. oraz korzystnego dla Polski systemu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w najbliższych latach” – napisał europoseł w oświadczeniu.