Po tytule płatności trudno jest rozpoznać, z którego źródła przyszedł przelew. Decyzje już nie przychodzą listem, jak kiedyś. Jak można więc zorientować w budżecie gospodarstwa?

Ile jeszcze pieniędzy dostanę z dopłat? Jak rozplanować budżet gospodarstwa rolnego? Odkąd w ubiegłym roku zmienił się system naliczania opłat, na kontach rolników panuje niezłe zamieszanie.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli składanie wniosku się powiodło, na konto gospodarza na pewno trafią pieniądze. Już zaczęły trafiać, do rolników, a w pierwszej kolejności do gospodarstw ze stref zagrożonych Afrykańskim Pomorem Świń, pierwsze zaliczki na dotacje bezpośrednie trafiły już w październiku, ARiMR wypłacił już ponad 3 mld złotych zaliczek, a do końca listopada wypłaci około 10 mld zł. W tym samym czasie na konto tych samych rolników mogły jeszcze trafić pieniądze w ramach płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020), płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) i końcówki płatności rolnośrodowiskowych z PROW 2007-2013.

Dziś na przykład ARiMR informuje, że od połowy października do rolników trafiło 389 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz 28,7 mln zł z płatności rolnośrodowiskowych za 2016 rok. W napływających płatnościach można się jednak łatwo pogubić. Rolnicy nie dostają bowiem pisemnych, papierowych decyzji z ARiMR o przyznaniu dopłat bezpośrednich. Zapytaliśmy więc Agencję, jak rolnicy mają sobie radzić. Generalnie, gdy wszystko jest w porządku i płatności nie zostały obcięte, rolnik nie dostanie powiadomienia innego, niż informacje zawarte w tytule przelewu.

„W przypadku, gdy decyzja w sprawie przyznania płatności jest zgodna z tym, o co ubiegał się rolnik, czyli wszystkie dane we wniosku są takie same, jak dane, którymi dysponuje ARiMR, a rolnik nie podlega wykluczeniu z przyznania płatności, ich ograniczeniu czy karom administracyjnym” – wtedy decyzję rolnik dostanie tylko wtedy, gdy sam się o nią upomni i ma na to jedynie 14 dni. W każdym momencie jednak rolnik może złożyć wniosek u kierownika biura powiatowego ARiMR o udostępnienie decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich.

Trzeba czytać tytuły przelewów

Cała wiedza o wysokości dopłat schowana jest w tytułach przelewów bankowych słanych przez ARiMR. Powinny one bowiem zawierać: kod płatności, numer decyzji przyznającej płatność, kwotę przyznanej płatności. Dowiemy się też, czy decyzja przyjdzie listem – z dopisku w tytule przelewu „Decyzja z faktycznym doręczeniem” lub „Decyzja bez faktycznego doręczenia”.

Jeśli coś się nie zgadza – podpowiada biuro prasowe ARiMR – rolnik może udać się do biura powiatowego Agencji. Tam dowie się, jakie decyzje zostały wydaje w jego sprawach, sprawdzić ich numery i porównać je z danymi zawartymi w przelewie bankowym.

Dodatkowo, w tytule przelewu bankowego, dotyczącego wypłaty zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 rok, zawarty jest jeszcze kod budżetowy zaliczki. Przykładowo może on więc informować: „KODP (….) KODK Zaliczka płatności bezpośrednie 2016 r. Kwota ogółem (…)”.

Według ARiMR, rolnik nie ma możliwości odwołania się od wysokości kwoty przyznanej zaliczki. Takie odwołanie gospodarz może złożyć dopiero od decyzji przyznającej płatności bezpośrednie za 2016 r.