Czytelnik poskarżył nam się, że nie wie, jakie należności otrzymuje z ARiMR.

- Z przekazu nic nie wynika, a decyzji nie ma – mówi. – Nie wiem, jaką zaliczkę i której płatności otrzymałem. Czy ktoś to wie?

"Farmer" pisał już kilka razy o tym problemie, między innymi tu:

ARiMR nie ma miejsca na przelewie, aby informować o szczegółach płatności

Skąd te pieniądze na koncie? Jak się orientować wśród przelewów z zaliczek dopłat?

Ale może coś się zmieniło w sytuacji? Zapytaliśmy w ARiMR: ilu rolników występuje o nadesłanie decyzji w sprawie wysokości dopłat? Skąd rolnik wie, jaką zaliczkę (i jakiej płatności) otrzymał?

Po dwóch tygodniach agencja wyjaśniła:

„ARiMR nie prowadzi rejestru rolników, którzy zwracają się o wydanie decyzji w sprawie wysokości dopłat.

Zaliczka dotycząca płatności z PROW jest wypłacana z innego rachunku bankowego niż zaliczka dotycząca płatności bezpośrednich, a rodzaj płatności wskazany jest w tytule przelewu. Przy realizacji płatności z PROW każdy rodzaj dopłat jest wypłacany osobno, a w tytule przelewu jest wskazanie, czy jest to ONW, RE (rolnictwo ekologiczne) czy PRSK (płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne).”

Zatem, jak z tego wynika, każdy rolnik (bo zakładamy, że kontrole administracyjne są już oczywiście skończone w listopadzie) powinien dostać dwa przelewy – jeden z zaliczką dopłat bezpośrednich (o ile  nie był wytypowany do kontroli na miejscu) i drugi – z zaliczką płatności obszarowej PROW (jeśli o nią wystąpił, a jeśli wystąpił o kilka płatności obszarowych - dla każdej dostanie osobną zaliczkę).

Ale najpewniejszy sposób, aby dowiedzieć się, co przyszło, a co nie – i dlaczego, to jednak każdorazowo wystąpienie do ARiMR o decyzję lub wyjaśnienie.