W tym roku, w budżecie państwa na dopłaty do ubezpieczeń rolnych przeznaczone zostało 1,5 mld zł, a w rezerwie zapisano kolejne 3 mld zł.

O tym, ile w sumie hektarów i zwierząt ubezpieczyli rolnicy w pierwszym półroczu br. pisaliśmy tu:

Wielkimi krokami nadchodzi jednak kolejny, tym razem jesienny sezon ubezpieczeń.

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy w tegorocznej kampanii ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich, do 30 września mogą składać wnioski o przekazanie części środków finansowych z przysługujących im dopłat na obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Do wystąpienia należy dołączyć umowę zawartą pomiędzy rolnikiem a ubezpieczycielem, w której znajdują się informacja o kwocie nieuiszczonych i należnych składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, numer polisy i numer rachunku bankowego zakładu ubezpieczeń. Dokumenty może przekazać ARiMR także ubezpieczyciel.