Głównym celem Krajowego Programu Restrukturyzacji jest finansowe wsparcie rolników, którzy ucierpieli w wyniku reformy unijnego rynku cukru A takich osób w kraju jest prawie 26 tysięcy.

- Program jest adresowany do plantatorów, którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do uprawy buraków cukrowych. Mogą oni wnioskować o dofinansowanie zakupu maszyn rolniczych, które pozwolą im zmienić profil produkcji gospodarstwa na inny niż uprawa buraków – tłumaczy wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Waldemar Sochaczewski.

Plantatorzy będą mogli ubiegać się o zwrot do 40 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Minimalna wypłacona pomoc będzie wynosić 5 tysięcy złotych, a maksymalna 50 tysięcy. Łącznie na te działanie będzie przeznaczonych 10 milionów euro. Przy rozpatrywaniu wniosków nie liczy się kolejność ich złożenia, ale stopień utraty limitu produkcji buraków cukrowych będący efektem reformy rynku cukru.

Drugą grupą docelową Krajowego Programu Restrukturyzacji są małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz takie, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lub mają obrót mniejszy niż 200 milionów euro. Na terenie gmin, które ucierpiały w wyniku reformy będą one mogły wnioskować o wsparcie finansowe projektów polegających na budowie instalacji służących do wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych z surowców pochodzenia rolniczego. - Liczymy tutaj na takie projekty jak bio-elektrownie, bio-gazownie czy peleciarnie – dodaje Waldemar Sochaczewski.

W tym działaniu minimalna wartość składnych projektów nie może być mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Pomoc jest udzielana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych. Połowę z nich otrzymają małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale wysokość kwoty pomocy nie może przekroczyć 7,5 miliona złotych. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub mających obrót mniejszy niż 200 milionów euro zwrot kosztów kwalifikowanych wyniesie 25 procent, ale nie więcej niż 4 miliony złotych.

Przy rozpatrywaniu liczy się kolejność składanych wniosków.

Źródło: farmer.pl