- Województwo kujawsko-pomorskie co roku wspiera działalność spółek wodnych, będących jednymi z najstarszych organizacji rolniczych w Polsce. Pieniądze trafią między innymi na renowację obiektów i urządzeń melioracyjnych, zakupy materiałów i usług - poinformował marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Na liście przedsięwzięć, które otrzymają dotację samorządową, znalazły się przede wszystkim renowacje już istniejących obiektów melioracyjnych: rowów, rurociągów i studni. Na większość planowanych inwestycji przyznano od 14 do 16 tys. zł.

Z danych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim działają 224 spółki wodne, które utrzymują sieci melioracyjne o łącznej długości około 60 tysięcy kilometrów. Spółki tworzą zrzeszeni rolnicy, ale także instytucje, które dbają o stan techniczny sieci melioracyjnej, w tym rowów i rurociągów, zapobiegając zagrożeniom powodziowym i przesuszaniu pól uprawnych.

Rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Beata Krzemińska wśród wspieranych przez Urząd przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców regionu wymieniła przebudowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych m.in. w bydgoskim Fordonie oraz na terenie gmin: Nowe, Dragacz i Świecie. Jedną z największych tego typu inwestycji była przebudowa wału Miejskiej Niziny Chełmińskiej na terenie powiatu grudziądzkiego i świeckiego