- Umowa obejmuje to, co rutynowo dotyczy wszystkich organizacji – wyjaśnia Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. – Izba w listopadzie podpisała umowę na dotację, która należała się nam już na początku roku.

Nie oznacza to wyjaśnienia wcześniejszego sporu.

- Nie ma i nigdy nie było zaległości za 2012 r. – podkreśla Serafin. - Z opóźnieniem była zapłacona część składki do COPA COGECA i o to jest jeszcze spór. Ta sprawa jest jeszcze w procedowaniu między KRIR i ministerstwem.

10 grudnia 2013 roku dotacja została w całości przekazana na rachunek KZRKiOR oraz wydatkowana zgodnie z celami. KZRKiOR uiścił należną składkę narodową w organizacjach COPA, COGECA, GEOPA.

- Rok 2013 jest opłacony i rozliczony jak należy – zapewnia Władysław Serafin.

Jak dodaje Serafin, jest przekonany, że dalsze finansowanie z budżetu państwa reprezentacji rolników w strukturach unijnych powinno być prowadzone.

- Nie ma żadnych powodów do nieudzielenia tej dotacji. Trzeba precyzyjnie tę dotację zdefiniować - dodaje.