Kto nie zdążył ze złożeniem wniosku do 15 maja, musi się liczyć z pomniejszoną kwotą dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych. Każdy dzień opóźnienia to o 1 proc. mniejsza dopłata. Składając więc wniosek w ostatnim możliwym terminie tj. w poniedziałek 10 czerwca, trzeba liczyć się z wypłatą niższą około 17 proc.

Jednocześnie ARiMR przypomina, że również zmiany w powierzchni działek zgłoszonych do dopłat można jeszcze skorygować do 10 czerwca. Tutaj też obowiązuje zasada odjęcia 1 proc. należnej płatności za każdy dzień roboczy od 15 maja. Bez żadnych sankcji finansowych poprawki można było dostarczyć do Agencji do 31 maja 2013 r.